Artykuły

Interwencja kryzysowa

INTERWENCJA KRYZYSOWA – KIEDY STOSUJEMY? Pojęcie interwencji kryzysowej odnosi się do działań podejmowanych w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych, do których należą wypadki, katastrofy, a także kryzysy rodzinne i osobiste. Często osoby …