• Do publikacji przyjmujemy wyłącznie teksty oryginalne, które nie zostały wcześniej zgłoszone ani opublikowane w żadnym innym czasopiśmie.
 • Teksty powinny być zgodne z tematyką magazynu tj. rozwojem osobistym, psychologią, zdrowiem.
 • Objętość artykułu: maksymalnie do 0,5 arkusza wydawniczego (maksymalnie do 20 tysięcy znaków ze spacjami; maksymalnie do 10 stron znormalizowanego maszynopisu).
 • Formatowanie: rozmiar czcionki: 12; krój czcionki: Times New Roman, interlinia 1,5 wiersza, marginesy 2,5 cm, tekst wyjustowany.
 • Układ artykułu: imię i nazwisko autora, notka biograficzna (góra tekstu, wyrównanie do lewej strony), tytuł artykułu (wyśrodkowany, pogrubiony), tekst właściwy (wyjustowany), bibliografia (na końcu tekstu, wyrównanie do lewej strony).
 • Elementy dodatkowe: słowa kluczowe (w języku polskim, około pięciu słów)
 • Język publikacji: polski
 • Dostarczenie publikacji: artykuły należy przesyłać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres mailowy redakcji: publikacje@magazyn-edukacyjny.pl
 • Format artykułu: artykuły powinny być zapisane jednym z następujących formatów tekstowych .doc, docx, rtf..
 • Format ilustracji: wszelkie ilustracje zamieszczone w tekście prosimy również przesłać dodatkowo w osobnych plikach z dokładnym wskazaniem miejsca, w którym powinny znaleźć się w tekście (akceptowane formaty: JPEG, TIF, GIF, BMP).
 • Notka biograficzna: Prosimy o przesłanie kilku słów na swój temat w związku z przesłaną publikacją.  Z kolei do e-wizytówki prosimy o przesłanie: informacji o działalności, linków do mediów społecznościowych, zakresu usług, baner/logo. Wszystkie informacje i załączniki powinny być przesłane w jednej wiadomości e-mailowej.
 • OŚWIADCZENIE – prosimy o możliwe wydrukowanie oświadczenia i dołączenia w mailu
  Oświadczam, że przekazany do publikacji w Magazynie PSYCHODIA
  artykuł, pt.:
  ………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………….
  jest mojego autorstwa i nie jest obciążony prawami osób trzecich. Artykuł ten nie był
  dotąd publikowany. Jednocześnie nieodpłatnie zezwalam Magazynowi Psychodia na rozporządzanie
  w.w. artykułem w procesach wydawniczych oraz dystrybucyjnych łącznie z
  rozpowszechnianiem jego elektronicznej wersji.
  ……………………………………………
  data i podpis Autora