Wytyczne dotyczące artykułów przesyłanych do publikacji w Magazynie Edukacyjnym PSYCHODIA

 • Do publikacji przyjmujemy wyłącznie teksty oryginalne, które nie zostały wcześniej zgłoszone ani opublikowane w żadnym innym czasopiśmie.
 • Teksty powinny być zgodne z tematyką magazynu tj. rozwojem osobistym, psychologią, zdrowiem, artykuł powinien zawierać składowe: wstęp, rozwinięcie i zakończenie.
 • Objętość artykułu: maksymalnie do 10 tysięcy znaków ze spacjami; tj. maksymalnie do ok. 5 stron tekstu.
 • Formatowanie: rozmiar czcionki: 12; krój czcionki: Times New Roman, interlinia 1,5 wiersza, marginesy 2,5 cm, tekst wyjustowany.
 • Układ artykułu: imię i nazwisko autora, notka biograficzna (góra tekstu, wyrównanie do lewej strony), tytuł artykułu (wyśrodkowany, pogrubiony), tekst właściwy (wyjustowany), bibliografia (na końcu tekstu, wyrównanie do lewej strony).
 • Elementy dodatkowe: słowa kluczowe (w języku polskim, około pięciu słów)
 • Język publikacji: polski
 • Termin nadsyłania: zawsze do 20 każdego miesiąca. Nowy numer wydawany jest z początkiem każdego miesiąca.
 • Dostarczenie publikacji: artykuły należy przesyłać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres
  mailowy redakcji: publikacje@magazyn-edukacyjny.pl
 • Format artykułu: artykuły powinny być zapisane jednym z następujących formatów tekstowych
  .doc, docx, rtf.
 • Nazwa pliku: nazwa pliku powinna składać się z imienia i nazwiska autora oraz tytułu artykułu, przykładowo:
  Diana Puchalska, Jak radzić sobie z toksycznymi ludźmi?
 • Format ilustracji: wszelkie ilustracje zamieszczone w tekście prosimy również przesłać dodatkowo w osobnych plikach z dokładnym wskazaniem miejsca, w którym powinny znaleźć się w tekście (akceptowane formaty: JPEG, TIF, GIF, BMP).
 • Notka biograficzna: Prosimy o przesłanie kilku słów na swój temat w związku z przesłaną publikacją. Z kolei do e-wizytówki prosimy
  o przesłanie: informacji o działalności, linków do mediów społecznościowych, zakresu usług, baner/logo. Wszystkie informacje i załączniki powinny być przesłane w jednej wiadomości e-mailowej.
 •  OŚWIADCZENIE – prosimy o możliwe wydrukowanie oświadczenia i dołączenia w mailu

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że przekazany do publikacji w Magazynie PSYCHODIA artykuł, pt.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
jest mojego autorstwa i nie jest obciążony prawami osób trzecich. Artykuł ten nie był
dotąd publikowany. Jednocześnie nieodpłatnie zezwalam Magazynowi Psychodia na rozporządzanie
w.w. artykułem w procesach wydawniczych oraz dystrybucyjnych łącznie z rozpowszechnianiem jego
elektronicznej wersji.
……………………………………………
data i podpis Autora

 • UWAGA: Dobrą praktyką jest czytanie własnego tekstu przed jego przesłaniem do opublikowania. Aby uniknąć błędów i pomyłek – Autor zobowiązuje się do przeczytania napisanego artykułu – celem poprawy błędów ortograficznych, gramatycznych i stylistycznych. Brak zastosowania się do powyższej prośby skutkować będzie odesłaniem artykułu do autora celem poprawy.

W załączniku przesyłamy przykład poprawnie sformatowanego artykułu.