Marta Cieszanowska – trener rozwoju osobistego

Motywuje i inspiruję do zmiany życia na lepsze.

Pomagam kobietom uwolnić ich wewnętrzny potencjał.

INSPIRACJA CZY DESPERACJA? CZYLI O TYM, CO NAS MOTYWUJE.

Czym jest motywacja?


Na czym polega proces motywacji i dlaczego mając do dyspozycji te same 24 godziny jedni ludzie z sukcesem realizują swoje wytyczone cele, podczas gdy innym sprawia to niemałe trudności?

Motywacja jest energią napędową do działania, tym, co pozwala zrobić nam pierwszy krok, a także tym, co pomaga nam wytrwać w działaniu. Proces kształtowania i utrzymania motywacji jest w swej naturze bardzo złożony. Wyróżniamy trzy rodzaje motywacji: wewnętrzną, zewnętrzną i lękową.

Motywacja wewnętrzna

W sytuacji kiedy bodziec, który jest bezpośrednim powodem naszego działania pochodzi z naszego systemu wewnętrznego, mówimy o motywacji wewnętrznej. Zachodzi wtedy zgodność pomiędzy efektem a wykonywanym działaniem w oparciu o system wartości lub potrzeby. Motywacja wewnętrzna nie jest nastawiona na zdobycie zewnętrznych nagród. Działanie jest celem samo w sobie, robimy coś, co jest zgodne z naszym systemem wartości, co daje nam radość i stwarza okazję do poszerzenia własnego potencjału. Motywacja wewnętrzna sprzyja kreatywności i sprawia, że jest nam łatwiej zaangażować się w daną czynność, ponieważ sama aktywność ma wymiar nagrody. Mając motywacje wewnętrzną po prostu nam się chce. Motywacja wewnętrzna jest zdecydowanie najsilniejszą motywacją i wynika z naszej naturalnej chęci poznania świata.

Motywacja zewnętrzna

Kiedy angażujemy się w daną czynność dla osiągnięcia korzyści zewnętrznych, mamy do czynienia z motywacją zewnętrzną. Nasze źróo siły, które popycha nas do działania czerpie swoją moc ze świata zewnętrznego. Przykładem mogą być oceny w szkole, wynagrodzenie w pracy, nagrody w konkursach, medale, sława. W zasadzie w każdej sytuacji, kiedy robimy coś przez pryzmat „co ja będę z tego miał/miała” , kiedy dążymy do czegoś, co sprawia nam przyjemność, kieruje nami motywacja zewnętrzna.

Motywacja lękowa

W momencie kiedy kieruje tobą strach przed przykrymi konsekwencjami, na przykład złą oceną lub zwolnieniem z pracy, wtedy to co daje ci siłę do działania to motywacja lękowa. Ucieczka przed cierpieniem może być motywująca, jednak w wyniku strachu tracimy zdolność do prawidłowego przetwarzania informacji, rozumienia oraz odbioru. Również efekty motywacji lękowej nie są tak długotrwałe jak w przypadku motywacji wewnętrznej.

MOTYW + AKCJA

Motywacja to także motyw i akcja. Zastanów się jaki czynnik/motyw wzbudza w tobie chęć do podjęcia akcji, do działania?

W 1998 roku psycholog kliniczny, psychiatra i wykładowca na Uniwersytecie Stanowym Ohio dr. Steven Reiss zdefiniował 16 obszarów, w których zawarta jest cała motywacja człowieka. Założeniem tego badania było dotarcie do wewnętrznych motywatorów warunkujących sposób myślenia i działania każdego człowieka. Zgodnie z teorią opracowaną przez dr. Stevena Reissa motywatory życiowe są uniwersalnymi, potwierdzonymi naukowo impulsami, które motywują do działania i określają indywidualną osobowość. Ich uniwersalność oznacza, że motywują one wszystkich ludzi. W obszarze 16 motywatorów opracowanych podczas badania możemy odnaleźć czynniki taki jak: władza, rewanż, porządek, uznanie, rodzina, piękno, status, spokój, honor, gromadzenie, ciekawość, aktywność fizyczną, niezależność, kontakty społeczne, jedzenie i idealizm.

Entuzjazm jest matką wysiłku, czyli jak przetrwać spadki motywacji.

Motywacja jest procesem długofalowym, który ma swoje cykle. Na początku procesu zazwyczaj jest duży entuzjazm i 100% zaangażowanie w działanie, które z czasem spada, szczególnie po uruchomieniu wewnętrznego krytyka lub słuchaniu opinii otoczenia, które bywa nieprzychylne i nie zawsze wspiera nas w działaniu.

W chwili, kiedy zaobserwujesz u siebie spadek motywacji spróbuj przypomnieć sobie jakie były początki twojego działania, jakie było źródło twojego celu, dlaczego podjęłaś ryzyko i zdecydowałaś się na działanie. Porozmawiaj z kimś komu ufasz, nie rezygnuj od razu. Daj sobie czas, opóźnij decyzję o rezygnacji, czasem po prostu potrzebujesz odpoczynku i zmiany perspektywy. Systematycznie wizualizuj swój cel, pamiętaj o nawyku „ zacznij z wizją końca”, czyli zacznij działanie ze świadomością tego dokąd podążasz, aby lepiej zrozumieć gdzie jesteś teraz i planuj każdy krok we właściwym kierunku. Pamiętaj o pozytywnym nastawieniu i nagradzaj się za swoje osiągnięcia na drodze do celu. Znajdź w sobie cierpliwość, nie oczekuj, że wszystko stanie się natychmiast. Spraw, żeby było fajnie, pamiętaj, że entuzjazm jest matką wysiłku, bez którego nie osiągnięto by nic wielkiego.

Motyw, który daje nam siłę do działania, to cel do którego dążymy i który pragniemy zrealizować podejmując różne akcje. Częsty spadek motywacji może być również wywołany tym, że cel naszego działania nie został na samym początku procesu poprawnie sformułowany.

Wykorzystując metoda SMART do wyznaczania celu możesz upewnić się co do tego, czy twój cel został poprawnie określony, dzięki temu unikniesz z pewnością spadków motywacji na drodze do jego realizacji.

Metoda SMART

S specyficzny – sprawdź, czy twój cel jest konkretny i dobrze opisany

M mierzalny – upewnij się, że będziesz wiedziała, kiedy osiągniesz swój cel

A ambitny – twój cel zawsze powinien mieć dla ciebie wartość

T określony w czasie – określ konkretny termin, datę, kiedy twój cel zostanie osiągnięty

Jeżeli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać.”

Walt Disney

Pamiętaj proszę, że jeżeli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać. Mając świadomość tego, czym jest motywacja, jakie mechanizmy nią kierują i jak możesz pomóc sama sobie na drodze do realizacji celu, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś zrealizowała wszystko, to o czym marzysz. Powodzenia, wierzę, że Ci się uda!

Podaj maila i otrzymaj magazyn 🙂

Twój magazyn już do Ciebie szybuje... 😉 Sprawdź SPAM!

Dziękuję za rejestrację

Sprawdź również:

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *