Magdalena Michalak,
Jedyna w Polsce trenerka Umiejętności Przyszłości
Prezes SAVOIR7 Sp. Z o.o.

www.savoir7.pl

https://www.facebook.com/savoir7magdalenamichalak/

https://www.linkedin.com/in/magdalena-michalak-bba723ab/

Umiejętności przyszłości – czyli jakie?


Przede wszystkim na miarę XXI w. Adekwatne do zmian, szeroko rozumianych. Tych związanych z globalizacją, rozwojem technologii, stylu życia, mentalności nas samych, czy samej pandemii. Są potrzebne, a nawet priorytetowe.

Zauważ, że w szkole nie edukuje się nas jak rozmawiać żeby się „dogadać”. Jak planować, aby było łatwiej, a to co robimy żeby było bardziej efektywne. Nie wiemy jak budować relacje, a także jak mówić o swoich potrzebach, emocjach czy wyznaczać granice. Umiejętności mające wpływ na każdą płaszczyznę życia, są zdecydowanie pomijane.

Jak wynika z badań, główną motywacją do nabycia umiejętności miękkich, wskazaną przez respondentów, były doświadczenia życiowe lub wymóg w miejscu pracy. Ich zakres jest bardzo szeroki. Zapewne każdy z nas wyróżni te które posiada oraz takie, które zdecydowanie wymagają podszkolenia. Kompetencje miękkie nie są przedmiotem w szkole, ta wiedza nie idzie też często w parze z wychowaniem. Wielokrotnie zdarza się tak, że nie wiemy nawet o swoich brakach w tym zakresie.

„Dzięki badaniom prowadzonym przez ostatnie 50 lat, nasza wiedza na temat zachowań dzieci znacznie wzrosła. Można ją podsumować następująco: Dzieci sprawiające trudności wychowawcze są trudne, ponieważ brak im umiejętności, które pozwoliłyby im zachowywać się inaczej” Dr Ross W. Green, profesor Harvard Medical School.

Jest to jedna z przyczyn, dlaczego dzieci dostają uwagi w szkole. Bójki czy przezwiska są jedynymi sposobami jakie znają na rozwiązanie konfliktu oraz na zaspokojenie ich potrzeb. One nie wiedzą jak postąpić inaczej, a więc ich zachowanie w żadnym wypadku się nie zmieni. Właśnie wtedy lub dopiero wtedy zostają zapisane na zajęcia czy warsztaty mające na celu pomoc im w nauczeniu się tych umiejętności.

Z dorosłymi jest podobnie. Dopiero po przykrym zdarzeniu, w którym podjęliśmy nietrafną decyzję czy popełniliśmy błąd, przychodzi moment refleksji nad sobą. Jakby to mogło być, gdyby ludzie wcześniej nabyli umiejętności przyszłości? Na pytanie – Czy Twoje życie mogłoby być dziś bardziej satysfakcjonujące lub uniknąłbyś/uniknęłabyś podjęcia niewłaściwych decyzji, gdybyś wcześniej nabył/a umiejętności przyszłości? – aż 87% ankietowanych odpowiedziało twierdząco.

Nasze życie mogłoby być bardziej satysfakcjonujące na każdej płaszczyźnie, gdybyśmy wcześniej nabyli umiejętności przyszłości.

Światowe Forum Ekonomiczne opracowało raport Future of Jobs Survey 2018. Za najważniejsze umiejętności zostały uznane: inteligencja emocjonalna, umiejętności przywódcze i społeczne, kreatywność oraz aktywne uczenie się. Bez względu na to, jak będą rozwijały się technologie, rynek pracy to będą ważne atuty także dla pracodawców. Według raportu, szacuje się nawet, że w najbliższych 10 latach, odsetek zatrudniających, uznających te umiejętności za obowiązkowe, przekroczy 2/3. Te umiejętności mocno różnicują pracowników na mniej i bardziej skutecznych. Wkrótce może się tak wydarzyć, że poróżnią na tych, którzy mają pracę lub nie.

Z raportu Future of Skills Employment in 2030 jasno wynika, że najbardziej potrzebne będą umiejętności interpersonalne, systemowe, społeczne. Te, na które kładziemy nacisk w SAVOIR7. Cenione będą między innymi takie umiejętności jak: zdolność do logicznego myślenia i dedukcji: zdolność rozwiązywania problemów i działania z innymi.

Należy zauważyć także, że powyższe umiejętności są powiązane ze sobą. Bez względu na zajmowane stanowisko pracy, to czy mamy dzieci czy nie, oraz tym czym dla każdego jest sukces, prawdą jest to, że wszyscy chcemy być zdrowi, szczęśliwi i zadowoleni z życia.


Zarządzanie sobą w czasie, emocjami czy finansami współgra z wieloma innymi umiejętnościami i przekłada się na jakość życia zarówno na polu prywatnym jak i zawodowym. Są także kluczowe do szczęścia na każdej płaszczyźnie.

Właśnie dlatego zachęcam już dziś aby zacząć zdobywać wiedzę na temat umiejętności przyszłości, ponieważ pewne jest, że przełoży się to na podniesienie się jakości życia dzieci, dorosłych i całych rodzin.

Podaj maila i otrzymaj magazyn 🙂

Twój magazyn już do Ciebie szybuje... 😉 Sprawdź SPAM!

Dziękuję za rejestrację

Sprawdź również:

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *