• 9849-xxx-xxx
  • noreply@example.com
  • Tyagal, Patan, Lalitpur
Umiejętności przyszłości – czyli jakie?

Umiejętności przyszłości – czyli jakie?

Magdalena Michalak, Jedyna w Polsce trenerka Umiejętności Przyszłości Prezes SAVOIR7 Sp. Z o.o. www.savoir7.pl https://www.facebook.com/savoir7magdalenamichalak/ https://www.linkedin.com/in/magdalena-michalak-bba723ab/ Umiejętności przyszłości – czyli jakie? Przede wszystkim na miarę XXI w. Adekwatne do zmian, szeroko rozumianych. Tych związanych z globalizacją, rozwojem technologii, stylu życia, mentalności nas samych, czy samej pandemii. Są potrzebne, a nawet priorytetowe. Zauważ, że w szkole nie edukuje się nas jak […]