Jak się odnaleźć w szkole w czasach pandemii?

Monika W. Perdjon Terapeuta TSR, Interwent Kryzysowy, Mediator rodzinny Monika Perdjon od lat wspiera w kryzysach relacji: partnerskich, okołorozwodowych, czy wychowawczych. Specjalizuje się w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i współczesnym …