511 035 215
redakcja@magazyn-edukacyjny.pl

DLA AUTORÓW

psychologia, pedagogika, rozwój osobisty, coaching, zdrowie

  1. Do publikacji przyjmujemy wyłącznie teksty oryginalne, które nie zostały wcześniej zgłoszone ani opublikowane w żadnym innym czasopiśmie.
  2. Teksty powinny być zgodne z tematyką magazynu tj. rozwojem osobistym, psychologią, zdrowiem.
  3. Objętość artykułu: co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego (około 20 tysięcy znaków ze spacjami; około 10 stron znormalizowanego maszynopisu); artykuł nie powinien przekraczać objętości 1 arkusza wydawniczego (około 40 tysięcy znaków; około 20 stron znormalizowanego maszynopisu).
  4. Formatowanie: rozmiar czcionki: 12; krój czcionki: Times New Roman, interlinia 1,5 wiersza, marginesy 2,5 cm, tekst wyjustowany.
  5. Układ artykułu: imię i nazwisko autora, adres mailowy (góra tekstu, wyrównanie do lewej strony), tytuł artykułu (wyśrodkowany, pogrubiony), tekst właściwy (wyjustowany), bibliografia (na końcu tekstu, wyrównanie do lewej strony).
  6. Elementy dodatkowe: słowa kluczowe (w języku polskim, około pięciu słów)
  7. Język publikacji: polski
  8. Dostarczenie publikacji: artykuły należy przesyłać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres mailowy redakcji: publikacje@magazyn-edukacyjny.pl
  9. Format artykułu: artykuły powinny być zapisane jednym z następujących formatów tekstowych .doc, docx, rtf..
  10. Format ilustracji: wszelkie ilustracje zamieszczone w tekście prosimy również przesłać dodatkowo w osobnych plikach z dokładnym wskazaniem miejsca, w którym powinny znaleźć się w tekście (akceptowane formaty: JPEG, TIF, GIF, BMP).

 

Napisz do nas!
close slider