• 9849-xxx-xxx
  • noreply@example.com
  • Tyagal, Patan, Lalitpur

Metody zarządzania konfliktem w organizacji

Dr Dariusz Socha, prof. WAB Terapeuta Pomocy Emocjonalnej (Nr. Leg. ATPE 1/02/2019) CEO ADVISER EXPERT ORCID 0000-0002-8651-4832 Rafał Suszyński – absolwent studiów licencjackich, KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: PSYCHOLOGIA W BIZNESIE, WAB we Wrocławiu . W 2023 roku ukończył studia I stopnia na Wrocławskiej Akademii Biznesu Nauk Stosowanych we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe to ponad 20 lat pracy w instytucjach finansowych związanych z […]